kancelar

Pomůžeme vám radou nebo poradíme a pomůžeme se sepsáním různých podání k institucím apod.: žádosti, odvolání, žaloby, smlouvy – darovací, kupní, nájemní, pracovní apod.

PORADENSKÉ KONZULTACE A POMOC poskytujeme v těchto oblastech:

 • občansko-právní vztahy
 • rodinné právo - včetně rozvodu, péče o děti, výživného, vypořádání SJM apod.
 • ochrana spotřebitele
 • pracovní právo
 • dluhy a dluhové poradenství – vymáhání i splácení, zadluženost, insolvence-oddlužení
 • sociální a sociálně právní oblast
 • exekuce
 • žaloby, odvolání, platební rozkazy, smlouvy
 • mezilidské vztahy
 • problematika bydlení
 • správní řád
 • trestní řád
 • lidská práva
 • rasová a diskriminační problematika
 • a další dle aktuální potřeby

Vedeme klienta od vstupní konzultace až po dořešení jeho problému. Snažíme se o to, aby potřební občané svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných neřešitelných situací a problémů.