INFROMACE A OBJEDNÁVKY

 • Tel: 721 324 423 pouze v úterý od 15 do 18 hod.
 • Kdykoliv na emailu poradnaolomouc(zavináč)email.cz

MOŽNÉ OBJEDNAT SE NA TYTO TERMÍNY

 • PO 14:30 - 18 hod.
 • ST 14:30 - 18 hod.

POMÁHÁME V TĚCHTO OBLASTECH

 • občansko-právní vztahy 
 • rodinné právo - včetně rozvodu, péče o děti, výživného, vypořádání SJM apod.
 • ochrana spotřebitele 
 • pracovní právo
 • dluhy a dluhové poradenství – vymáhání i splácení, zadluženost, insolvence-oddlužení
 • sociální a sociálně právní oblast
 • exekuce
 • žaloby, odvolání, platební rozkazy, smlouvy
 • mezilidské vztahy
 • problematika bydlení
 • správní řád
 • trestní řád
 • lidská práva
 • rasová a diskriminační problematika
 • a další dle aktuální potřeby

POMŮŽEME VÁM SE SEPSÁNÍM PODÁNÍ K INSTITUCÍM APOD.

 • žádosti
 • odvolání
 • žaloby
 • smlouvy – darovací, kupní, nájemní, pracovní ,...

VEDEME KLIENTA OD VSTUPNÍ KONZULTACE AŽ PO DOŘEŠENÍ

 • Ve velmi složitých případech pomůžeme zajistit další návaznou pomoc.
 • Snažíme se o to, aby potřební občané svou situaci řešili včas.

NEJSME DOTOVÁNI STÁTEM ANI JINOU INSTITUCÍ

 • Provoz poradny financujeme výhradně z vlastních zdrojů.

UVÍTÁME PŘÍSPĚVEK NA CHOD PORADNY

 • Dar - 100,- - 500,-Kč za konzultaci.
 • Slouží výhradně na dofinancování činností a provozu poradny.